Eğitim Metodolojimiz

Bostancı English Language School’un eğitim metodolojisi,  İngilizce'yi günlük yaşamda aktif olarak uygulamanızı sağlayacak iletişim (communicative) anlayışına dayalıdır. Bir dili öğrenmek dilbilgisi kurallarıyla kitaplardaki boşlukları doldurma aktiviteleri değil, o dili konuşarak ve yazarak kullanabilmektir. Sistemimiz başlangıç sınıflarında konuşma, telaffuz ve dinleme ağırlıklı ve aynı zamanda kelime bilgisini arttırmaya yönelik görsel çalışmalar; üst seviyelerde ise  göreceli olarak giderek okuma-yazma ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Okuma ve dinlemede ana dilinizde sahip olduğunuz becerileri nasıl kullanacağınızı öğrenirken, konuşma ve yazma becerilerinde İngilizcenizi özgün ve günlük yaşama yönelik aktivitelerle uygulamayı öğreneceksiniz.

Her öğrencinin farklı ihtiyaçları ve ilgi alanlarının olmasının yanı sıra farklı öğrenme tarzlarının da olduğunun bilincindeyiz, dolayısıyla farklı metodlar ve mükemmel kaynaklar sağlayarak derslerimizi her öğrencimizin ihtiyaçlarına göre planlamaktayız. Eğitmenlerimiz her öğrencinin kişisel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ölçmek için sınıflardan her ay  geribildirim alırlar. Bu geribildirimler ve düzenli aralıklarla yapılan testler aracılığıyla ve danışma seanslarıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimi  en iyi şekilde gözlemlenmektedir.

CEF (Council of Europe’s Common European Framework) GAÇ (Genel Avrupa Çerçevesi):

Kurslarımız farklı öğrenme basamaklarındaki becerileri ve istenilen dilbilgisini tanımlayan CEF ile bağlantılıdır. Dil seviyelerini standardize etmek için British Council ve Cambridge ESOL gibi belli başlı eğitim kurumları tarafından kullanılmaktadır. CEF dört dil becerisinde dayalı olarak  “can do” (neyi, ne kadar yapabiliyor) standartlarından oluşur. Bu kavramları kullanarak öğrencilerimize açık hedefler belirleyip, gelişimlerini kendilerini de izleyebilmelerini sağlamaktayız. Öğrencilerimiz bu kavramlar ışığında yeteneklerini gözden geçirebilir ve uluslararası kabul edilen standartları kazandıklarının farkına varırlar.

Öğrencinin dört temel dil becerisinde öğrendiklerini gerçek hayatta ne derece uygulayabildiği ve İngilizce seviyesinin hangi düzeyde olduğunu, Avrupa Birliği standartlarını göz önünde bulundurarak KET (Başlangıç düzeyi İngilizce Serifikası) ve PET (Temel İngilizce  Sertifikası) sınavlarına da hazırlıyoruz.

Öğretmenlerimiz; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve profillerine uygun eğitimi; kitaba bağlı bir eğitim vermelerinin dışında ek materyaller kullanarak, diğer bir deyişle öğretmenlerimiz; "Academic Manager gözetiminde kendi oluşturdukları materyaller ve ders kitaplarını bir arada kullanarak, sizin daha zevkli ve daha yararlı bir eğitim almanızı sağlamaktadırlar."

Değerlendirme Kriterleri